LJUDSKI RESURSI

TDS je firma poznata po ulaganju u ljudske resurse, poslovni potencijal svojih uposlenika, u njihovu edukaciju i poslovnu nadogradnju.

Naš tim je sastavljen od:

  • kreativnih,
  • inovativnih,
  • informiranih i
  • motiviranih uposlenika.

Oni su nosioci pouzdanosti i prepoznatljivosti naše firme.

Naša firma ulaže u ljudske resurse  tako što educira svoje uposlenike na različitim stručnim i naučnim skupovima iz ove oblasti.

NOVOSTI

Edukacija- febi Elektrika

U cilju da slobodnim serviserima pruži više, omogući da lakše stignu do tehničkih informacija i upoznaju se sa modernim tehnologijama ...
Saznaj više