Prošireni proizvodno servisni kapaciteti

Godine 2018. realizacijom projekta proširenja proizvodno servisnih kapaciteta do poslovne izvrsnosti društva planirano je sveobuhvatnim, sistemskim i planskim razvojem društva.

Projektnim aktivnostima omogućen je povećan kapacitet, te, povećana učinkovitost osoblja.

Proširenjem kapaciteta kroz implementaciju nove opreme i strojeva, uvođenjem savremenih tehničko–tehnoloških rješenja, zapošljavanjem i edukacijom uposlenika, marketingom, cilj je dostići nove, šire horizonte razvoja društva, kroz pružanje veće količine proizvoda i usluga.