Prošireni proizvodno servisni kapaciteti

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Godine 2018. realizacijom projekta proširenja proizvodno servisnih kapaciteta do poslovne izvrsnosti društva planirano je sveobuhvatnim, sistemskim i planskim razvojem društva.

Projektnim aktivnostima omogućen je povećan kapacitet, te, povećana učinkovitost osoblja.

Proširenjem kapaciteta kroz implementaciju nove opreme i strojeva, uvođenjem savremenih tehničko–tehnoloških rješenja, zapošljavanjem i edukacijom uposlenika, marketingom, cilj je dostići nove, šire horizonte razvoja društva, kroz pružanje veće količine proizvoda i usluga.