Edukacija- febi Elektrika

U cilju da slobodnim serviserima pruži više, omogući da lakše stignu do tehničkih informacija i upoznaju se sa modernim tehnologijama i trendovima, firma Ferdinand Bilstein South East Europe d.o.o. realizovala je projekat pod nazivom ECAP(Education Centre for Auto Professionals) školski centar.

ECAP je prvi školski centar za obuku i usavršavanje slobodnih servisera te vrste u Srbiji. Realizovan je pod pokroviteljstvom njemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj, a u saradnji sa Zanatskom komorom iz Dortmunda.

Stručni predavači iz Srbije, ali i Njemačke polaznicima prenose teorijska i praktična znanja iz oblasti mehatronike.
Na ovaj način je obezbjeđeno da serviseri uz sebe imaju visokoodgovoran i sposoban sistem koji će im pružiti podršku u svim oblastima poslovanja i omogućiti njihov dalji razvoj u obastima mehanike, elektrike, elektronike, menadžmenta servisa, aktivnih i pasivnih sistema bezbjednosti…

Prateći trendove u oblasti autoindustrije i firma TDS u saradnji sa ECAP-om  tokom mjeseca maja 2017 godine organizovala je seminar i praktičnu obuku  za svoje uposlenike.