Ljudski resursi

Edukacija- febi Elektrika

Posted on

U cilju da slobodnim serviserima pruži više, omogući da lakše stignu do tehničkih informacija i upoznaju se sa modernim tehnologijama i trendovima, firma Ferdinand Bilstein South East Europe d.o.o. realizovala je projekat pod nazivom ECAP(Education Centre for Auto Professionals) školski centar. ECAP je prvi školski centar za obuku i usavršavanje slobodnih servisera te vrste u Srbiji. […]