Ulaganje u edukaciju kadrova naše je strateško opredjeljenje

  Firma TDS od osnivanja  posvećuje posebnu pažnju edukaciji i usavršavanju svojih uposlenika. Na ovaj način se obezbjeđuje dodatna vrijednost kvalitetu usluga i proizvoda.
U 2019. godini TDS planira brojne aktivnosti u oblasti edukacije i realizacije projekata koji afirmiraju angažiranje kvalitetnog kadra iz područja :mašinstva, elektrotehnike, robotike i tehnoloških inovacija općenito.

Ova firma vodi računa o svom prosperitetu tako što ulaže u edukaciju kadra. U toku je edukacija uposlenika  iz oblasti auto-elektrike, elektrike i elektronike te funkcionalnosti senzora visoke osjetljivosti u auto industriji. Edukacija se odvija u jednom od najsavremenijih edukativnih centara u regiji – MTEC (Motorex Tehničko-  Edukativni Centar). Uposlenici TDS-a o aktuelnoj edukaciji  kažu kako su izuzetno sretni zbog prilike koja im se pružila da usavre svoja znanja, steknu nove poslovne vještine i upoznaju najsavremenije trendove iz oblasti auto-elektronike. S obzirom da je njihov svakodnevni  posao vezan za ovo stručno područje, ovo usavršavanje će sigurno učiniti da rad bude puno efikasniji, što će nesumnjivo doprinijeti razvoju ostalih segmenata poslovanja TDS-a.

Prema riječima inženjera Jakuba Šenderovića, direktora i vlasnika TDS d.o.o.,  kompletan   kolektiv  je posvećen  ideji permanentnog usavršavanja što  daje novu energiju i jasniju viziju razvoja ove kompanije.
“Ovu godinu smo planirali maksimalno posvetiti  edukaciji kadra. Pored uposlenika TDS-a planiramo  realizirati i nekoliko projekata kroz koje ćemo dati podršku mladim, perspektivnim studentima i organizacijama čiji rad je orijentiran ka usavršavanju i razvoju poslovnih vještina. Siguran sam da ćemo na ovaj način unaprijediti naše poslovanje, a dati i veliki doprinos  zadržavanju sposobnih i stručnih kadrova u Bosni i Hercegovini kako bi oni , zahvaljujući svom radu,  stvarali nove vrijednosti”, ističe Šenderović.

Ono što je sigurno  da će kroz realizaciju ovih aktivnosti najviše  dobiti korisnici naših usluga što potvrđuje  poslovnu ideju vodilju ove kompanije:

“Ne isporučujemo samo proizvod, uslugu, servis… nudimo vam povjerenje i podršku i želimo biti oslonac za razvoj i napredak naših klijenata, kupaca, partnera, uposlenika … “